Asistan Katılım Desteği
 

 

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki  Üniversite veya Eğitim ve Araştırma hastanelerinde çalışmakta olan 225 Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlık öğrencisine (asistan) Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği tarafından ulusal kongre için kayıt ve konaklama desteği verilecektir. Kurumlar bazında desteklenecek asistan sayısı TARD Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek ve destek koşulları kısa bir süre sonra açıklanacaktır.

 

TARK 2018’e katılım için finansal destek sağlanacak Araştırma Görevlisi Doktorlarda aranan şartlar

  • TARD yardımcı üyesi olmak.
  • Tüm Üniversite ve Eğitim Araştırma Hastanelerinin Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniklerindeki Araştırma Görevlisi sayılarına göre, her bir kurum için TARD tarafından kontenjanlar belirlenip, AD Başkanına veya Klinik şefine bu sayılar bildirilecektir. Katkıda bulunulacak araştırma görevlisi, AD veya Klinik tarafından kendi uygun gördükleri yönteme göre belirlenecektir.
  • Ulaşım giderleri katılımcılara ait olup, geri kalan tüm konaklama ve kongre katılım bedeli TARD tarafından karşılanacaktır. Konaklama tek kişilik odalarda olmayıp, aynı cinsiyetten iki katılımcı aynı odada olacak şekilde düzenlenecektir.