10 KASIM 2018 - CUMARTESİ
           
  08.00-08.30    KONFERANSLAR - 7   A SALONU
      Oturum Başkanı - Çiğdem Evren Denker    
           
      Monitoring the depth of Anesthesia: Entropy   Dorel Sandesc
           
       KONFERANSLAR - 8   B SALONU
      Oturum Başkanı - Yavuz Gürkan    
           
      Is age a limit for prosthetic surgery?   Paul Kessler
           
       AKILCI İLAÇ OTURUMU   D SALONU
      Oturum Başkanı - Kazım Karaaslan    
           
      TİVA-Ekonomik açıdan   Handan Birbiçer
           
       SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 13   E SALONU
      Oturum Başkanları - Hakkı Ünlügenç, Onat Bermede    
      Bu oturumda sunulucak çalışmaları görmek için tıklayınız    
           
       SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 14   F SALONU
      Oturum Başkanları - Sezgin Ulukaya, Adnan Torgay    
      Bu oturumda sunulucak çalışmaları görmek için tıklayınız    
           
  08.45-09.15  
  10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA TÖRENİ
  ETKİNLİK SLN.
           
  09.15-10.45    PANEL 20 - HAVAYOLUNDA HAVALI KISALTMALAR   A SALONU
      Oturum Başkanları - Hülya Bilgin, Kamil Toker    
           
      THRIVE   Derya Özkan
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      VORTEKS   Tolga Saraçoğlu
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      FONA   Alparslan Kuş
           
       PANEL 21 - OBSTETRİK ANESTEZİDE OPİOİDLERE YENİDEN BAKIŞ   B SALONU
      Oturum Başkanları - Elif Bengi Şener, Semra Karaman    
           
      Opioidler fetüsü etkiler mi?   Serpil Ustalar Özgen
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Genel anestezide opioid kullanımı gerekli mi?   Nurçin Gülhaş
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Nöroaksiyel bloklarda kullanalım mı?   Tülay Özkan Seyhan
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      İntravenöz hasta kontrollü analjezideki yeri   Berrin Günaydın
           
       PANEL 22 - BİR ENGELLİ KOŞUDUR HAYATIMIZ   Etkinlik SALONU
      Oturum Başkanları - Ülkü Aypar, Mahmut Durmuş
       
      Kariyer yapmada   Süleyman Ganidağlı
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Özlük haklarında   Ahmet Coşar
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Sosyal hayatta   Orhan Uygar Doğru
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Engelleri nasıl aştım?   Ercan Türeci
           
       ALPARSLAN TURAN KLİNİK ÇALIŞMA SÖZLÜ SUNU YARIŞMASI   D SALONU
      Jüri Başkanı - Necmettin Ünal
Jüri Üyeleri - Alparslan Turan, Hüseyin Öz, Aysun Yılmazlar, Dilek Özcengiz
   
           
  KY-01   Kolonoskopi öncesi vena kava inferior ve sağ ventrikül ultrasonografisi sedasyon sonrası hipotansiyonu tahmin edebilir mi?   Mustafa Koyuncu
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  KY-02   Sezaryen ameliyatlarında entübasyonda McGrath videolaringoskop standart blade, McGrath X-Blade ve Macintosh laringoskopun karşılaştırması: Prospektif randomize kontrollü çalışma   Ayşenur Acar Öztürk
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  KY-03   Ultrasonografi eşliğinde ölçülen inferior vena kava çapı ve kollapsibilite indeksinin spinal anesteziye bağlı hipotansiyonla ilişkisi   Serra Topal
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  KY-04   Gebede spinal anesteziye bağlı hipotansiyon: Düşen kalp debisi mi? Vasküler rezistans mı?   Mustafa Kemal Arslantaş
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  KY-05   Tonsillektomi veya Adenotonsillektomi ameliyatı yapılacak çocuk hastalarda ağız açacağı yerleştirilmesinin ultrasonografik optik sinir kılıfı çapı üzerine etkisinin değerlendirilmesi   Melike Korkmaz Toker
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  KY-06   Spinal anestezide hipotansiyon riskinin belirlenmesinde inferior vena kava çapı ve perfüzyon indeks değerlerinin karşılaştırılması   Tolga Kansız
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  KY-07   Elektif sezaryen seksiyo’da uygulanan spinal ve genel anestezi tekniklerinin copeptin değerleri ve fetal stres üzerine etkileri   Ece Yamak Altınpulluk
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  KY-08   Sezaryenlerde ultrason eşliğinde yapılan quadratus lumborum 2 ve 3 bloklarının postoperatif ağrı üzerine etkinliğinin karşılaştırılması   Nesibe Daşdan
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  KY-09   Aksiller brakiyal pleksus bloğu sonrası ipsilateral aksiller ve brakiyal arterdeki hemodinamik değişiklikler: Pulse-Wave Doppler (PWD) çalışması   Kamil Varlık Erel
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  KY-10   Baş-boyun cerrahisi geçirecek hastalarda perioperatif standart sıvı yönetimi ve hedefe yönelik sıvı yönetiminin karşılaştırılması-randomize klinik çalışma   Beril Dinçer
       
       SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 15   E SALONU
      Oturum Başkanları - Nesrin Bozdoğan Özyılkan, Ayşe Surhan Çınar    
      Bu oturumda sunulucak çalışmaları görmek için tıklayınız    
           
  10.45-11.15    KAHVE ARASI & E-POSTER TURU (Poster turu programı için tıklayınız)  
           
  11.15-12.15    KONFERANSLAR - 9   A SALONU
      Oturum Başkanı - Zuhal Aykaç    
           
      Helsinki and beyond - Enhancing perioperative patient safety at the clinical frontline   Johannes Wacker
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Inhalation vs. intravenous anaesthesia   Thomas Schilling
           
       TEZ / ANTİTEZ 3 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ANESTEZİ İÇİN MALZEME KULLANIMI   B SALONU
      Oturum Başkanları - Leyla İyilikçi Karaoğlan, Hülya Başar    
           
      Çok kullanımlık   Kudret Doğru
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Tek kullanımlık   Kazım Karaaslan
           
       KONFERANSLAR - 10   C SALONU
      Oturum Başkanı - Şükran Şahin    
           
      Updates on anticoagulation   Paul Kessler
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Humanitarian challenges in pediatric anesthesia   Miguel Trelles
           
       SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 16   D SALONU
      Oturum Başkanları - Nil Kaan, Çetin Kaymak    
      Bu oturumda sunulucak çalışmaları görmek için tıklayınız    
           
       SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 17   E SALONU
      Oturum Başkanları - Çiğdem Evren Denker, Yunus Oktay Atalay    
      Bu oturumda sunulucak çalışmaları görmek için tıklayınız    
           
       SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 18   F SALONU
      Oturum Başkanları -Dilek Yörükoğlu, Abdürrrahim Derbent    
      Bu oturumda sunulucak çalışmaları görmek için tıklayınız    
           
  12.15-13.15    ÖĞLE YEMEĞİ  
           
  13.15-14.45    PANEL 23 - ERKEN UYARI SİSTEMLERİ GEREKLİ MİDİR?   A SALONU
      Oturum Başkanları - Handan Birbiçer, Şule Akın Enes    
           
      Erken uyarı sistemleri ve mavi kod   Nurcan Doruk
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Türkiye'de güncel durum   Gönül Tezcan Keleş
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Avrupa'da güncel durum   Uwe Kreimeier
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Sahadaki zorluklar ve çözüm önerileri   Hilal Ayoğlu
           
       PANEL 24 - 10 DAKİKADA YENİ KILAVUZLAR   B SALONU
      Oturum Başkanları - Nermin Göğüş, Fatih Özkan    
           
      Girişimsel işlemlerde sedasyon   Deniz Erdem
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Obstetrik anestezide hasta kan yönetimi   Jale Bengi Çelik
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Kardiyak cerrahide hasta kan yönetimi   Esra Özayar
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Travma kılavuzları   Nadide Aysun Postacı
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Yoğun bakımda havayolu yönetimi   Canan Balcı
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Antitrombotik/trombotik alanlarda rejyonal anestezi yönetimi   Mustafa Azizoğlu
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Pulmoner aspirasyondan korunma   Mehmet Gamlı
           
       YUVARLAK MASA 3 - HAK - HUKUK ve BİZ!   C SALONU
      Oturum Başkanları - Dilek Özcengiz, Güner Dağlı    
           
      Hak ve yükümlülüklerimiz neler?   Raziye Ünal
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Anestezi ve cerrahide bilgilendirilmiş onam   Pakize Kırdemir
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Mobbing ve fiziksel saldırılara maruziyet   Sibel Temur
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Malpraktis ve komplikasyonun hukuki sonuçları   Neval Yılmaz
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      YSŞ açısından   Feyhan Ökten
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      ATK açısından   Hüseyin Öz
           
       DENEYSEL ÇALIŞMA SÖZLÜ SUNU YARIŞMASI   D SALONU
      Jüri Başkanı -Zuhal Aykaç
Jüri Üyeleri - Remzi İşçimen, Meltem Uyar, Fatma Sarıcaoğlu, Özge Köner
   
           
  DY-01   Antimicrobial Effects of Dexmedetomidine and Midazolam in Bicarbonate Buffer: An in vitro study   Özlem Kocatürk
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  DY-02   Sevofluran uygulanan ratlarda fullerenol nanopartiküllerinin böbrek dokusu üzerine etkisi   Gülfem Yalçın
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  DY-04   Ratlarda Siyatik Sinir Anastomozu Sonrası Pulse Radyo Frekans Uygulamasının Sinir İyileşmesi Üzerine Etkisinin Fonksiyonel Ve Histolojik Olarak Değerlendirilmesi   Uğur Ömer Bayır
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  DY-05   Streptozosin ile diyabet oluşturulan ratlarda serebral iskemi / reperfüzyon hasarında farklı dozlarda uygulanan timokinonun etkileri   Naciye Türk Özterlemez
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  DY-06   Prilokain Toksisitesinde Timokinonun Koruyucu Etkinliği   Barış Akgül
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  DY-07   Ratlarda Erken Dönem Yara İyileşmesinde Deksmedetomidin İnfiltrasyonunun Etkisi   Aysel Gezer
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  DY-08   Perinöral deksmedetomidin ile kombine edilen bupivakainin sevofluran anestezisi sonrası tavşanlarda siyatik bloğa klinik ve histopatolojik etkisi   Ahmet Selim Özkan
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  DY-09   Deneysel Akut Respiratuvar Distres Sendromunda Nükleer Kappa B ile ilişkili miRNA’ların Ekspresyon Yanıtlarının Değerlendirilmesi   Mustafa Azizoğlu
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  DY-10   İn-Vitro Hücre Kültürlerinde Hidrojen Peroksit ile İndüklenen DNA Hasarına Karşı Deksmedetomidin ve Askorbik Asitin Antioksidan Etkilerinin Alkali Comet Tekniği ile Araştırılması   Mustafa Sırrı Kotanoğlu
           
       SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 19   E SALONU
      Oturum Başkanları - Necmiye Hadimioğlu, Sevda Özkardeşler    
      Bu oturumda sunulucak çalışmaları görmek için tıklayınız    
           
       SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 20   F SALONU
      Oturum Başkanları - Berrin Işık, Nurdan Bedirli    
      Bu oturumda sunulucak çalışmaları görmek için tıklayınız    
           
  14.45-15.15    KAHVE ARASI & E-POSTER TURU (Poster turu programı için tıklayınız)  
           
  15.15-16.15    TEZ / ANTİTEZ(LER) - 4
 Obstetride spinal anesteziye bağlı hipotansiyonda vazopressör seçimi ne olmalı ?
  A SALONU
      Oturum Başkanları - Asuman Uysalel, Hakkı Ünlügenç    
       
      Efedrin   Sevgi Bilgen
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Fenilefrin   Gülay Ok
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Noradrenalin   Ayşenur Dostbil
           
       KONFERANSLAR - 11   B SALONU
      Oturum Başkanı - Bahar Kuvaki Balkan    
           
      Kids saves lives   Uwe Kreimeier
           
       TEZ/ANTİTEZ 5 - ASA SKORLAMASI   C SALONU
      Oturum Başkanları - Ünase Büyükkoçak, Mehmet Cesur    
           
      Yeterli ve doğrudur   Emine Aysu Salviz
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Değildir   Kerem Erkalp
           
           
       OTURUM 3 - ANESTEZİ TEKNİSYEN / TEKNİKER EĞİTİMİ   D SALONU
      Oturum Başkanları - Rıza Hakan Erbay, Önder Topbaş    
           
      Anestezistler açısından   Gökçen Başaranoğlu
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Teknisyen/teknikerler açısından   Mustafa Kibar
           
       SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 21   E SALONU
      Oturum Başkanları - Leyla İyilikçi Karaoğlan, Volkan Hancı    
      Bu oturumda sunulucak çalışmaları görmek için tıklayınız    
           
       SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 22   F SALONU
      Oturum Başkanları - Hülya Başar, Yusuf Ünal    
      Bu oturumda sunulucak çalışmaları görmek için tıklayınız    
           
  16.15-17.00    YARIŞMALAR ÖDÜL TÖRENİ   A SALONU
           
  17.00-17.30    KAPANIŞ OTURUMU   A SALONU