8 KASIM 2018 - PERŞEMBE
           
  07.30-08.30    PROBLEME DAYALI ÖĞRENİM SENARYOLARI ( Kayıt için TIKLAYINIZ )   CALISTA HOTEL BALO SALONU
      Sorumlu Öğretim Üyesi - Erdem Nail Duman    
           
        1. Mekanik kalp kapağı olan ve antikoagülan kullanan, aynı zamanda herpes simpleks virüs enfeksiyonlu gebede doğum anestezisi   Gönül Ölmez Kavak
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        2. Düştüm kalkamıyorum! 24 yaşında Duschenne MD'li ve dilate kardiyomiyopatili hastada kalça fraktürü nedeniyle anestezi   Oya Yalçın Çok
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        3. ERCP endikasyonu olan bilirubini yüksek, sepsiste hasta: Entübe etmek mi etmemek mi ? Asıl sorun bu!   Gaye Aydın
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        4. Daha ne olsun hastası! ECMO'lu ARDS hastasında acil laparotomi   Hija Yazıcıoğlu
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        5. Zor havayolu: Direkt laringoskopi sonrası hipofarengeal perforasyon   Yunus Oktay Atalay
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        6. Lokal anesteziklere bağlı sistemik toksisite gelişen hastada cerrahiye devam edilmeli mi ?   Gözde Bumin Aydın
           
        7. Kafa travmalı hastanın acil torakal girişimi için anestezi   Züleyha Kazak Bengisun
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        8. Yeni oral antikoagülanlardan alan acil TEVAR hastasında koagülasyon yönetimi   Sema Şanal Baş
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        9. Non kardiyak cerrahi geçirecek pulmoner hipertansiyonlu bir olgunun anestezi yönetimi   Serap Karacalar
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      10. Postpartum hemoraji öyküsü ve Von Willebrand hastalığı olan gebede acil sezaryen için anestezi yönetimi   Ahmet Şen
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      11. Derin beyin stimülasyonu yapılacak Parkinson hastasında anestezistin rolü   Gökçen Emmez
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      12. Acil servisten ameliyathaneye ve yoğun bakıma: Septik şok hastasının perioperatif yönetimi   Demet Aydın Tok
           
  08.30-09.15  
  PROF.DR. SADİ SUN OTURUMU
  A SALONU
      Yaşayan bir dünya için, başka bir dünya elbirliğiyle mümkün   Cem Seymen
           
  09.30-11.00    PANEL 1 - ANESTEZİDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK   A SALONU
      Oturum Başkanları - Ömer Kurtipek, Dilek Yörükoğlu    
           
      Dünyamızın geleceği için sürdürülebilirlik   Zerrin Özköse Şatırlar
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Let's green the hospital! Why not starting with the operating room?   Jane Muret
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Closed circuit anaesthesia-medical, environmental and economical benefits   Henrik Jörnvall
           
       PANEL 2 - KARDİYAK HASTANIN OPTİMİZASYONU   B SALONU
      Oturum Başkanları - Meral Kanbak, Türkan Kudsioğlu Çoruh    
           
      The why, what, when and in whom of preoperative cardiac testing   Shamsuddin Akhtar
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Karmaşık kardiyak farmakolojide yönetim   Zerrin Sungur
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Stent, kalp pili veya implante edilebilir kardiyovasküler elektronik cihazı olan hastalar   Murat Aksun
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Doğumsal kalp hastalığı olan erişkinler   Özge Köner
           
       PANEL 3 - YAŞLI VE KIRILGAN HASTA   C SALONU
      Oturum Başkanları - Fatiş Altındaş, Zehra Nur Baykara    
           
      Kırılganlık indeksi tanımlaması ve preoperatif değerlendirme   Aysun Yılmazlar
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Hemodinamide tolere edilebilir sınırlar ve intraoperatif yönetim   Mustafa Aksoy
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Postoperatif bakım: Nerede, nasıl?   Güldem Turan
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Kanıta dayalı ağrı yönetimi   Fatma Sarıcaoğlu
           
       SÖZ BİZDE OTURUMU - 1   D SALONU
      Oturum Başkanları - Erdal Güzeldemir, Menekşe Özçelik    
           
      Serebral palsili çocuk hastalarda perioperatif anestezi yönetimi   Mehmet Özhan
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Yüksek akım oksijen tedavisinin ventilatörden ayırmada yeri   Volkan Alparslan
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Anestezi uzmanının kimyasal, biyolojik ve radyoaktif nükleer olaylarda yapabilecekleri   Ertuğrul Kılıç
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Cerrahi enfeksiyonun önlenmesinde anestezinin yeri   Alper Tunga Doğan
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Meme cerrahisinde anestezi ve postop analjezi için kullanılan bloklar   Aslınur Sagün
           
       SÖZ BİZDE OTURUMU - 2   E SALONU
      Oturum Başkanları - Ülkü Aypar, Nazım Doğan    
           
      Triaj   Emine Arık
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Saldırganlığa sosyal psikolojik bir bakış: sağlıkta şiddet örneği   Murat Tümer
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Anestezide geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın kullanımı   Şeyda Efsun Özgünay
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Meslek hayatımda iz bırakmış, unutamadığım üç olgu   Mehmet Cantürk
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Periferde çalışan anestezi uzmanlarının sorunları ve yönetimi   Uğur Uzun
           
       SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 3   F SALONU
      Oturum Başkanları - Süheyla Ünver, Ahmet Eroğlu    
      Bu oturumda sunulucak çalışmaları görmek için tıklayınız    
           
  11.00-11.30    KAHVE ARASI & E-POSTER TURU (Poster turu programı için tıklayınız)  
           
       UZMANI İLE SÖYLEŞİ - 1 (Kayıt olmak için tıklayınız)   BEGONVİL SALONU
      Anestezide BIS’in Etkin Kullanımı    Zerrin Özköse Şatırlar
           
  11.30-12.30    KONFERANSLAR - 1   A SALONU
      Oturum Başkanı - Mois Bahar    
           
      General anesthesia and altered states of arousal   Emery Brown
           
       KONFERANSLAR - 2   B SALONU
      Oturum Başkanı - Zeynep Kayhan    
           
      How to deal with the metabolic syndrome in the perioperative period ?   Quirino Piacevoli
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Is lung ultrasound adequate to describe lung morphology in ARDS patients ?   Davide Alberto Chiumello
           
       KONFERANSLAR - 3   C SALONU
      Oturum Başkanı - Zafer Çukurova    
           
      Hemodinamik Monitorizasyonda Güncel Yaklaşım   Mustafa Kemal Arslantaş
           
       SÖZ BİZDE OTURUMU - 3   D SALONU
      Oturum Başkanları - Fatma Sarıcaoğlu, Oya Yalçın Çok    
           
      Interskalen Aralıkta Volüm Değişkenleri   Kaan Coşarcan
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Vertebra cerrahisinde nöromonitorizasyon   Nur Canbolat
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      USG eşliğinde üst ekstremite periferik sinir blokları   Leyla Türkoğlu
           
       SÖZ BİZDE OTURUMU - 4   E SALONU
      Oturum Başkanları - Yüksel Keçik, Ümit Karadeniz    
           
      Trombositopeni yönetimi   Feyza Gürgen
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Bir ilçe hastanesinde tek anestezist olmak   Burhan Dost
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Postspinal miyoklonus ve spinal anestezinin nadir komplikasyonları   Tuba Kuvvet Yoldaş
           
           
       SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 4   F SALONU
      Oturum Başkanları - Azize Beştaş, Abdulkadir But    
      Bu oturumda sunulucak çalışmaları görmek için tıklayınız    
           
  12.30-13.30    ÖĞLE YEMEĞİ  
           
  13.30-15.00  
  PANEL 4 - PROF. DR. KUTAY AKPİR OTURUMU
Küçük insanların büyük sorunları - Havayolu ve intraoperatif ventilasyon
  A SALONU
      Oturum Başkanları - Güner Kaya, Çimen Olguner    
           
      Pediyatrik hava yolu yönetimine güncel yaklaşım   Özgür Canbay
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Yenidoğan ve prematürelerde ventilasyon stratejileri   Sibel Barış
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Ventilatör modları, RM ve PEEP seçimi   Berrin Işık
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Ventilatöre bağlı akciğer hasarı ve postoperatif solunumsal komplikasyonlar   Kutluk Pampal
           
       PANEL 5 - EDİTÖRÜN MASASINDAN   B SALONU
      Oturum Başkanları - Yalım Dikmen, Aslı Dönmez    
       
      Bilimsel yayıncılığa güncel bakış   Yeşim Gökçe Kutsal
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Veri toplama, değerlendirme, ölçme ve analiz yöntemleri   Özlem Serpil Çakmakkaya
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Hakemin gözünden   Alparslan Turan
           
       PANEL 6 - AĞRILI HASTAYA YAKLAŞIM   C SALONU
       TEZ/ANTİTEZ 1 - GİRİŞİMSEL AĞRI TEDAVİLERİNDE DAHA ETKİN VE GÜVENLİ    
      Oturum Başkanları - Fuat Güldoğuş, Nurten İnan    
       
      İyi, kötü, çirkin: Opioidler ve postoperatif ağrı   Ayten Bilir
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Standart reçeteler, kişiye özel yöntemler: Hangi hastaya, ne zaman?   Halil Çetingök
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Girişimsel ağrı tedavilerinde daha etkin ve güvenli    
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      USG?   Alp Alptekin
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Floroskopi?   Altan Şahin
           
       SÖZ BİZDE OTURUMU - 5   D SALONU
      Oturum Başkanları - Bora Aykaç, Derya Özkan    
           
      Skolyoz cerrahisinde anestezi deneyimlerimiz ve  kanama kontrol stratejileri   Tuğçe Yeniocak
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Rejyonal anestezi ve nadir komplikasyonlar   Selcan Bayraktar
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Çocuklarda perioperatif sıvı yönetimi   Hacer Şebnem Yeltepe Türk
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Yoğun Bakımdan taburcu olamayan hastaların hastaneye maliyeti   Ayça Sultan Şahin
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Oksijen transportu   Tülay Tuncer Peker
           
       SÖZ BİZDE OTURUMU - 6   E SALONU
      Oturum Başkanları - Fatma Aşkar, Yusuf Ünal    
           
      Deliryum ve pratik tedavi protokolleri (uygulamalar)   Aykut Sarıtaş
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Türkiye’de mavi kod uygulaması   Zeynep Koç
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Kardiyak hastada nonkardiyak cerrahi anestezisi yönetimi   R. Selin Aybar Yençilek
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Yoğun bakım ve palyatif bakım ilişkisi   Ö.Hakan Miniksar
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Robot yardımlı laparoskopik cerrahide anestezik yaklaşım   Duygu Kara
           
       SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 5   F SALONU
      Oturum Başkanları - Sumru Şekerci, Eyüp Horasanlı    
      Bu oturumda sunulucak çalışmaları görmek için tıklayınız    
           
  15.00-15.30    KAHVE ARASI & PURSCHKE POSTER YARIŞMASI & E-POSTER TURU (Poster turu programı için tıklayınız)  
           
       UZMANI İLE SÖYLEŞİ - 2 (Kayıt olmak için tıklayınız)   BEGONVİL SALONU
      Yoğun Bakım ve Sedoanaljezi Uygulamalarında Kapnografin Yeri   Tuğhan Utku
           
  15.30-16.30    KONFERANSLAR - 4   A SALONU
      Oturum Başkanı - Filiz Tüzüner, Necmettin Ünal    
       
      Pharmacological management of delirium   Shamsuddin Akhtar
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Neuraxial ultrasound to optimize obstetric anesthesia care   Brendan Carvalho
           
       OTURUM 1 - YOĞUN BAKIMDA İKİLEMLER   B SALONU
      Oturum Başkanları - İsmail Cinel, Osman Ekinci    
       
      Yaşamın son dönemindeki hasta ve gerçekler   Mehmet Uyar
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Bakım hastasına nerede bakalım ?   Namigar Turgut
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Hasta ve doktor otonomisinin sınırları   Nazım Doğan
           
       TEZ/ANTİTEZ(LER) 2 - TORASİK CERRAHİ SONRASI EN İYİ ANALJEZİ YÖNTEMİ   C SALONU
      Oturum Başkanları - Sacide Demiralp, Orhan Kanbak    
       
      Torasik epidural   Alper Kılıçaslan
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Paravertebral blok   Seden Kocabaş
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Periferik bloklar   Mert Akbaş
           
     

 ATAİB (Alman-Türk Anestezistleri İşbirliği) OTURUMU 1 - PATIENT SAFETY

  D SALONU
      Oturum Başkanları: Jan-Peter Jantzen, Atilla Ramazanoğlu    
       
      Does the individual anaesthesiologist make a difference in perioperative outcome?   Hartmut Bürkle
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Quality criteria in anaesthesia   Mark Coburn
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Medical errors and mechanisms to reduce them   Christian Brülls
           
       SÖZ BİZDE OTURUMU - 7   E SALONU
      Oturum Başkanları - Zuhal Aykaç, Süleyman Ganidağlı    
           
      Peroral endoskopik miyotomi girişimlerinde anestezi uygulamaları   Rahşan Dilek Okyay
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Palyatif bakım ve hastanelerde yaşanan sorunlar   Yeliz Şahiner
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Moleküler tıp alanındaki gelişmelerin anestezi dünyasına etkileri   Neslihan Uztüre
           
       SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 6   F SALONU
      Oturum Başkanları - Ruhiye Reisli, Mehmet Kızılkaya    
      Bu oturumda sunulucak çalışmaları görmek için tıklayınız    
           
  16.30-18.00    PANEL 7 - EN KÖTÜ GÜNÜM   A SALONU
      Oturum Başkanları - Oya Kutlay, Bora Aykaç    
           
      Entübe edemedim, ventile edemedim!   Murat Sayın
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Plasenta previa, kan yok!   Tülay Şahin
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Hastamın tüpü çıktı, eyvah!   Aysun Ankay Yılbaş
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      İlaç verdim, kalbi durdu!   Nuray Altay
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Spinal yaptım, felç oldu!   Suna Akın Takmaz
           
       PANEL 8 - TRAVMALI HASTA VE BİZ   B SALONU
      Oturum Başkanları - Semih Küçükgüçlü, Cemalettin Ertekin    
           
      Sınırlı kaynakların etkin kullanımı: Travma sistemi geliştirmek   Sema Turan
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Hastamı nasıl hayatta tutarım? Hasar kontrol resüsitasyonu   Adnan Bayram
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Konsültasyon çok, hastayı alan yok!   Ayten Saracoğlu
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Gözden kaçan sorun: Oligo analjezi   Mehmet Turan İnal
           
       PANEL 9 - DÜŞÜK AKIM ANESTEZİDE TARTIŞMALI KONULAR   C SALONU
      Oturum Başkanları - Ali Fuat Erdem, Sadık Özmen    
           
      Pediyatrik hastalarda   Ayça Taş Tuna
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Obez ve morbid obez hastalarda   Evrim Kucur Tülübaş
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      SGA (LMA) ve düşük akım   Hüseyin İlksen Toprak
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Düşük akımı neden kullan(a)mıyoruz?   Yusuf Ünal
           
       SÖZ BİZDE OTURUMU - 8   D SALONU
      Oturum Başkanları - Güner Kaya, Onat Bermede    
           
      Olgularla çocuk yanık hastasının anestezi yönetimi   Sengül Özmert
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      PECS bloklar ve deneyimimiz   Yalçın Güvenli
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Pediatrik hastalarda günübirlik cerrahide rejyonal anestezinin yeri   Sevim Cesur
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Pediatrik ve konjenital kateter laboratuvarında anestezi uygulamaları   Tuba Kavasoğlu
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Adım adım skalp bloğu   Aysel Gezer
           
       SÖZ BİZDE OTURUMU - 9   E SALONU
      Oturum Başkanları - Jülide Ergil, Kutluk Pampal    
           
      Anestezi iyi yaşatma sanatıdır   Cengiz Mordeniz
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Harp cerrahisinde anestezi yönetimi; operasyonel saha hastanesi deneyimlerimiz, retrospektif analiz   Sami Eksert
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Zor havayolu yönetimi   Özcan Pişkin
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Robotik prostat cerrahisinde yeni yollar keşfetmede anestezinin rolü; intraperineal alan ve bilinmeyen sularda yüzmek   Nalan Saygı Emir
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Neden anestezi? Nasıl anestezi?   Ali İhsan Uysal
           
      SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 7   F SALONU
      Oturum Başkanları - Hacı Ahmet Alıcı, Nagihan Karahan    
      Bu oturumda sunulucak çalışmaları görmek için tıklayınız