9 KASIM 2018 - CUMA
           
  07.30-08.30    PROBLEME DAYALI ÖĞRENİM SENARYOLARI ( Kayıt için TIKLAYINIZ )   CALISTA HOTEL BALO SALONU
      Sorumlu Öğretim Üyesi - Erdem Nail Duman    
           
        1. Mekanik kalp kapağı olan ve antikoagülan kullanan, aynı zamanda herpes simpleks virüs enfeksiyonlu gebede doğum anestezisi   Gönül Ölmez Kavak
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        2. Düştüm kalkamıyorum! 24 yaşında Duschenne MD'li ve dilate kardiyomiyopatili hastada kalça fraktürü nedeniyle anestezi   Oya Yalçın Çok
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        3. ERCP endikasyonu olan bilirubini yüksek, sepsiste hasta: Entübe etmek mi etmemek mi ? Asıl sorun bu!   Gaye Aydın
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        4. Daha ne olsun hastası! ECMO'lu ARDS hastasında acil laparotomi   Hija Yazıcıoğlu
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        5. Zor havayolu: Direkt laringoskopi sonrası hipofarengeal perforasyon   Yunus Oktay Atalay
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        6. Lokal anesteziklere bağlı sistemik toksisite gelişen hastada cerrahiye devam edilmeli mi ?   Gözde Bumin Aydın
           
        7. Kafa travmalı hastanın acil torakal girişimi için anestezi   Züleyha Kazak Bengisun
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        8. Yeni oral antikoagülanlardan alan acil TEVAR hastasında koagülasyon yönetimi   Sema Şanal Baş
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        9. Non kardiyak cerrahi geçirecek pulmoner hipertansiyonlu bir olgunun anestezi yönetimi   Serap Karacalar
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      10. Postpartum hemoraji öyküsü ve Von Willebrand hastalığı olan gebede acil sezaryen için anestezi yönetimi   Ahmet Şen
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      11. Derin beyin stimülasyonu yapılacak Parkinson hastasında anestezistin rolü   Gökçen Emmez
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      12. Acil servisten ameliyathaneye ve yoğun bakıma: Septik şok hastasının perioperatif yönetimi   Demet Aydın Tok
           
  08.30-10.00    PANEL 10 - BEYİN VE İKİNCİL BEYİNLER   A SALONU
      Oturum Başkanları - Emery Brown, Altan Şahin    
           
      Beyin-barsak ekseni   Tuğhan Utku
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Beyin-akciğer ekseni   Mert Şentürk
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Beyin-kalp ekseni   Mukadder Orhan Sungur
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Beyin-böbrek ekseni   Necmettin Ünal
           
       PANEL 11 - YOĞUN BAKIMDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK - KALİTE GÖSTERGELERİ   B SALONU
      Oturum Başkanları - Nahit Çakar, Remzi İşçimen    
           
      Yeşil hastanelerde yoğun bakımların yapılanması   Birgül Yelken
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Elektronik hasta kayıt sistemleri ve klinik pratikte kalite   Zafer Çukurova
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Teletıp'ın etkileri   Necati Gökmen
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Enfeksiyon kontrollerinde başarıyı nasıl sürdürebiliriz - deescalation?   Mustafa Kemal Bayar
           
       PANEL 12 - HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ   C SALONU
      Oturum Başkanları -Zuhal Aykaç, Murat Aksun    
           
      Hasta ve çalışan güvenliği, süreç iyileştirmesi, inovasyon ve yalın yönetim   Nevzat Kahveci
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Küreselleşme ve hasta güvenliği kavramı   Ferruh Ayoğlu
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Hasta güvenliğinde karşılaşabileceğimiz yeni sorunlar   Ömür Erçelen
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Türkiye'de Helsinki hasta güvenliği bildirgesi ile ilgili farkındalık ve uygulamalar   Volkan Hancı
           
       ATAİB (Alman-Türk Anestezistleri İşbirliği) OTURUMU 2 - GERIATRIC ANAESHTESIA   D SALONU
      Oturum Başkanları: Joachim Nadstawek, Suna Gören    
           
      Postoperative delirium in the elderly   Cynthia Olotu
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Perioperative management of the super elderly   Mark Coburn
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Preoperative assessment of the elderly: The new ESA Guideline   Thomas Hachenberg
           
      GENERAL ASSEMBLY    
      Oturum Başkanları: Joachim Nadstawek, Suna Gören    
           
      Purschke Ödül Töreni    
           
       SÖZ BİZDE OTURUMU - 10   E SALONU
      Oturum Başkanları - Oya Kutlay, Alparslan Kuş    
           
      New aspects of the old drug: Lidocaine   Antigona Hasani
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Servikal blok tecrübelerim   Fulya Yılmaz
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Nadir görülen pediyatrik sendromlarda anestezi   Ferhat Şamlı
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Asistanlık yıllarında hayallerimiz, mecburi hizmette gerçeklerimiz var   Burcu Ulugölge
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      İntegrated Pulmoner İndeksin (IPI) hasta güvenliğindeki önemi   Arzu Yıldırım Ar
           
       SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 8   F SALONU
      Oturum Başkanları - Hüseyin Yıldız, Mustafa Süren    
      Bu oturumda sunulucak çalışmaları görmek için tıklayınız    
           
  10.00-10.30    KAHVE ARASI & E-POSTER TURU (Poster turu programı için tıklayınız)  
           
       UZMANI İLE SÖYLEŞİ - 3 (Kayıt olmak için tıklayınız)   BEGONVİL SALONU
      Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Dünya Anestezi Dernekleri Federasyonu (WFSA) tarafından oluşturulan “Güvenli Anestezi Uygulaması İçin Uluslararası Standartlar   Zuhal Aykaç
           
  10.30-12.00    PANEL 13 - NÖRONDAN NÖROANESTEZİYE   A SALONU
      Oturum Başkanları - Halit Madenoğlu, Hatice Türe    
           
      Pediyatrik nörotoksisite gerçek mi?   Sibel Oba
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      "Rose Concept"i kullanalım mı?   Neval Boztuğ
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Kraniyal girişimlerde yeni monitörizasyon yöntemleri fark yaratır mı?   Gözde İnan
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Kraniyotomi sonrası yoğun bakım takibi gerekli mi?   Çetin Kaymak
           
       PANEL 14 - KANAYAN YARAMIZ - ETİK KURULLAR   B SALONU
      Oturum Başkanları - Aygen Türkmen, Karamehmet Yıldız    
           
      Etik kurul onayı nasıl alırım?   Oya Hergünsel
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Sağlık Bakanlığı sorunu nasıl çözer?   Nefise Esra Çelik
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Global bütçe ve klinik araştırmalar   Hanefi Özbek
           
       PANEL 15 - TRANSFÜZYONDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK   C SALONU
      Oturum Başkanları - Neslihan Alkış, Fevzi Toraman
       
      Etkin kan yönetimi   Büşra Yetkin Tezcan
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      İdeal monitörizasyon ve hedefe yönelik transfüzyon   Reyhan Polat
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Kanama yönetiminde farmakolojik yöntemler   Nurdan Bedirli
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Kanama yönetiminde non-farmakolojik yöntemler   Vedat Yıldırım
           
     
  DR ESAT AYDOĞDU OLGU SUNUMU YARIŞMASI
  D SALONU
      Jüri Başkanı - Ferda Kahveci
Jüri Üyeleri - Şule Akın Enes, Nahit Çakar, Yavuz Gürkan, Aslı Dönmez
   
           
  EA-1   Yabancı cisim aspirasyonunda havayolu yönetiminde ultrasonografinin önemi /Olgu sunumu   Esra Göğer
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  EA-2   Antibiyotik beyin tümörünü tedavi eder mi?   Mert Nakip
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  EA-3   Myoklonus mu, status epileptikus mu?   Hatice Tazegül
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  EA-4   Kardiyak anjiografi ünitesindeki kardiyak arrest vakalarına bypass şansı verilmeli mi ?   Naciye Türk Özterlemez
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  EA-5   Mukopolisakkaridoz Tip-IV tanılı hastada anestezi yönetimi   Zeynep Dilmen
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  EA-6   Transorbital endotrakeal entübasyon: Zor havayolu için farklı bir yaklaşım   Özge Dereli
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  EA-7   Ultrasonografi ile tespit edilen okkült travmatik pnömotoraks olgusu   Aysel Mercan
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  EA-8   Nöroleptik malign sendrom   Ayşe Ceren Doğanözü
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  EA-9   Üreteroskopi uygulanan pediatrik bir olguda akciğer ödemi gelişimi   İrfan Tuna Düşkün
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  EA-10   Orbita Kaynaklı Dev Kitlesi Olan Çocukta Anestezi Yönetimi   Azer İlbengü Kaptan
       
       SÖZ BİZDE OTURUMU - 11   E SALONU
      Oturum Başkanları - Ahmet Coşar, Demet Coşkun    
           
      Potansiyel donör sistemleri   Mehmet Akif Yazar
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Epiduroskopi ve nadir komplikasyonları   Yasin Tire
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Dal hastanelerinin sessiz çığlığı   Gülseren Karslı
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi (ERCP) için yetişkinlerde anestezi yaklaşımları   Sinan Yılmaz
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Yoğun bakım hastalarında mikro besinler ve mikrobiyatanın önemi! Düşünmeye değer mi ?   Tolga Tezer
           
       SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 9   F SALONU
      Oturum Başkanları - İclal Özdemir Kol, Buket Çağla Özbakış Akkurt    
      Bu oturumda sunulucak çalışmaları görmek için tıklayınız    
           
  12.00-13.00    ÖĞLE YEMEĞİ  
           
  13.00-14.30    YUVARLAK MASA 1 - ARTIK UZMANIM AMA…   A SALONU
      Oturum Başkanı - Zafer Çukurova    
           
      Sahadan uzman   Abdullah Can
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Özel hastaneden uzman   Serpil Çiçek Sayın
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı   Fethiye İnce
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı   Reşat Bahat
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      TARD Genel Sekreteri   Jülide Ergil
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Performans Daire Başkanı   Abdullah Şeker
           
       PANEL 16 - MAKİNALARIN GÜCÜ ADINA!   B SALONU
      Oturum Başkanları - Ayşegül Özgök, Hasan Koçoğlu    
           
      Akciğer yetmezliği - ECMO ve yapay akciğer   Ümit Karadeniz
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Karaciğer yetmezliği - Karaciğer destek sistemleri   Ender Gedik
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Kalp yetmezliği - Yapay kalp, ventrikül destek sistemleri   Hija Yazıcıoğlu
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Nöronal ve serebral yetmezlik - Beyin stimülasyonu ve implantlar   Özlem Korkmaz Dilmen
           
       PANEL 17 - ANESTEZİDE EKONOMİ DÖNEMİ - AMELİYATHANELERDE MALİYETLER
 NASIL AZALTILIR ?
  C SALONU
      Oturum Başkanları - Aysun Yılmazlar, Ferdi Menda    
           
      Düşük, daha düşük, en düşük akım   Ali Fuat Erdem
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Hedef kontrollü infüzyon pompaları   Demet Coşkun
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Karar destek sistemleri ve yeni izlem yöntemleri   Güray Demir
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Ameliyathanelerin etkin kullanımı   Yavuz Demiraran
           
       SÖZ BİZDE OTURUMU - 12   D SALONU
      Oturum Başkanları - Yavuz Gürkan, Hilal Ayoğlu    
           
      Oltu Devlet Hastanesi pratiğimizde ultrasonografi eşliğinde üst ekstremite sinir blokları   Hasan Hüseyin Kılıç
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Spinal cerrahide USG eşliğinde plan blokları   Figen Öztürk
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      80 yaş üstü hastalarda femur fraktürü ve kalça artroplastisinde anestezi deneyimimiz    Gamze Gülgün
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Bitmeyen sorun güncel çözüm: Omuz artroskopisi     Sevtap Cemaloğlu
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Intraoperatif ağrı yönetimi: Analjezi nosisepsiyon indeks   Nurseda Dündar
           
       SÖZ BİZDE OTURUMU - 13   E SALONU
      Oturum Başkanları - Ömür Erçelen, Hüseyin İlksen Toprak    
           
      Afiliasyon ne kadar afili?   Özgür Yağan
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Konjenital Kalp Cerrahisi Anestezisinde  Ultrasonografi esliginde iki uygulama: Santral venöz kateterizasyon ve Transvers Torasik Kas Plan Bloğu Deneyimimiz   Meltem Çakmak
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Yoğun bakımda kas kitlesinin değerlendirilmesi   Ahmet Karakaya
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Off-Pump çoklu koroner arter by-pass cerrahisinde derin hipotansiyon ve NIRS   Aytekin Ünlükaplan
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Port kateter takılan hastaların 4 yıllık retrospektif analizi: Önemli noktalar, deneyimler ve komplikasyonlar ile mücadele   Mehmet Emin İnce
           
       SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 10   F SALONU
      Oturum Başkanları - Şebnem Atıcı, İbrahim Kurt    
      Bu oturumda sunulucak çalışmaları görmek için tıklayınız    
           
  14.30-15.00    KAHVE ARASI & E-POSTER TURU (Poster turu programı için tıklayınız)  
           
       UZMANI İLE SÖYLEŞİ - 4 (Kayıt olmak için tıklayınız)   BEGONVİL SALONU
      Endotrakeal Entübasyonda Daha Çok Başarı: Videolaringoskop   Hülya Bilgin
           
  15.00-16.00    KONFERANSLAR - 5   A SALONU
      Oturum Başkanı - Berrin Günaydın    
           
      State-of-the-art techniques to ensure optimal labor and cesarean delivery analgesia   Brendan Carvalho
           
       OTURUM 2 - ERAS PROTOKOLLERİ   B SALONU
      Oturum Başkanları - Neslihan Alkış, Çağatay Çifter    
           
      Felsefesi   Medhat Shalabi
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Sonuçları değiştirdi mi ?   Haldun Gündoğdu
           
       KONFERANSLAR - 6   C SALONU
      Oturum Başkanı - Fikret Kutlu    
           
      Kronik hastalıklarda yeni bir paradigma: Fonksiyonel tıp   Mustafa Atasoy
           
       SÖZ BİZDE OTURUMU - 14   D SALONU
      Oturum Başkanları - Adem Boyacı, Kudret Doğru    
           
      Hastane hizmetlerinde kalite yönetimi, hasta güvenliği ve ilaçlar   Fatmanur Duruk Erkent
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Düşük akım anestezi: Nasıl? Neden?   Mehmet Tercan
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     

Doğumda epidural analjezi ile bebeklere kulak verelim: "…anne eğer zorunda değilsek, ben normal yolla doğmak istiyorum"

  Ali Bestami Kepekçi
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     

Bir ilçe devlet hastanesinde anestezi yöntemi olarak laparaskopik keselerde kombine spinal epidural anestezi

  İ. Ezgi Dönmez
           
       SÖZ BİZDE OTURUMU - 15   E SALONU
      Oturum Başkanları - Meral Kanbak, Pakize Kırdemir    
           
      Ultrasonografik optik sinir kılıf çapı ölçümü   Süheyla Abitağaoğlu
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Hipertermik intraperitoneal kemoterapi uygulamalarında anestezi yönetimi   Asude Ayhan
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      İkibin yirmiye bir kala uzayda kayıp mı olduk?   Zeynep Pestilci Çağıran
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Postoperatif görme kaybı   Ömür Aksoy Gökkaya
           
       SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 11   F SALONU
      Oturum Başkanları - Abdulkadir İskender, Ersin Köksal    
      Bu oturumda sunulucak çalışmaları görmek için tıklayınız    
           
  16.00-17.30    PANEL 18 - REJYONAL ANESTEZİ - YAPMALI MI? YAPMAMALI MI?   A SALONU
      Oturum Başkanları - Pervin Sutaş Bozkurt, İsmet Topçu    
           
      Yenidoğan ve süt çocuğunda   Pınar Kendigelen
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Yaşlı ve çok yaşlılarda   Banu Kılıçarslan
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Obez ve morbid obezlerde   Yavuz Gürkan
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Ya cerrah istemezse?   İsmet Topçu
           
       YUVARLAK MASA 2 - KARACİĞER TRANSPLANTASYONU VE EKİP ÇALIŞMASI   B SALONU
      Oturum Başkanları - Necmiye Hadimioğlu, Mehmet Oral    
           
      Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı    Muhammed Ertuğrul Eğin
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Yoğun bakım uzmanı: Potansiyel donör tespiti, donör bakımı ve post transplant bakım   Ferda Kahveci
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Anestezist: Preoperatif, intraoperatif, postoperatif roller   Sezgin Ulukaya
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Cerrah: Preoperatif, intraoperatif, postoperatif roller   Murat Dayangaç
           
       PANEL 19 - BATSIN BU DÜNYA !   C SALONU
      Oturum Başkanları - Feyhan Ökten, Meltem Uyar    
           
      Neden tükeniyorum? Araştırma görevlisi gözüyle   Ezgi Direnç Külünk
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Neden tükeniyorum? Uzman gözüyle   Gözde Çelik Yörükoğlu
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Bağımlılık ve özkıyım: Kimler risk altında?   Dilek Özcengiz
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Neler yapılma(ma)lı?   Selçuk Aslan
           
       SÖZ BİZDE OTURUMU - 16   E SALONU
      Oturum Başkanları - Tuğhan Utku, Özge Köner    
           
      Niçin hunimi taktım?   Figen Demir Kardeş
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Ameliyathanede arrest? Her şey yolundaydı..?   Ceren Köksal
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Engelli bireylerin ailelerinin iş hayatında yaşadığı zorluklar   Alev Saylan
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Ultrasonografi rehberliğinde erektör spina alan bloğu deneyimlerimiz   Melike Korkmaz Toker
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Obez Hastalarda Anestezi   Özlem Özmete
           
       SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 12   F SALONU
      Oturum Başkanları - Mehmet Tuğrul, Selda Şen    
      Bu oturumda sunulucak çalışmaları görmek için tıklayınız