9 KASIM 2018 - CUMA
           
  07.30-08.30    PROBLEME DAYALI ÖĞRENİM SENARYOLARI ( Kayıt için TIKLAYINIZ )   F SALONU
      Sorumlu Öğretim Üyesi - Erdem Nail Duman    
           
        7. Kafa travmalı hastanın acil torakal girişimi için anestezi   Züleyha Bengisun Kazak
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        8. Yeni oral antikoagülanlardan alan acil TEVAR hastasında koagülasyon yönetimi   Sema Şanal Baş
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        9. Non kardiyak cerrahi geçirecek pulmoner hipertansiyonlu bir olgunun anestezi yönetimi   Serap Karacalar
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      10. Postpartum hemoraji öyküsü ve Von Willebrand hastalığı olan gebede acil sezaryen için anestezi yönetimi   Ahmet Şen
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      11. Derin beyin stimülasyonu yapılacak Parkinson hastasında anestezistin rolü   Gökçen Emmez
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      12. Acil servisten ameliyathaneye ve yoğun bakıma: Septik şok hastasının perioperatif yönetimi   Demet Aydın Tok
           
  08.30-10.00    PANEL 10 - BEYİN VE İKİNCİL BEYİNLER   A SALONU
      Oturum Başkanları - Emery Brown, Altan Şahin    
           
      Beyin-barsak ekseni   Tuğhan Utku
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Beyin-akciğer ekseni   Mert Şentürk
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Beyin-kalp ekseni   Mukadder Orhan Sungur
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Beyin-böbrek ekseni   Necmettin Ünal
           
       PANEL 11 - YOĞUN BAKIMDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK - KALİTE GÖSTERGELERİ   B SALONU
      Oturum Başkanları - Nahit Çakar, Remzi İşçimen    
           
      Yeşil hastanelerde yoğun bakımların yapılanması   Birgül Yelken
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Elektronik hasta kayıt sistemleri ve klinik pratikte kalite   Zafer Çukurova
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Teletıp'ın etkileri   Necati Gökmen
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Enfeksiyon kontrollerinde başarıyı nasıl sürdürebiliriz - deescalation?   Mustafa Kemal Bayar
           
       PANEL 12 - HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ   C SALONU
      Oturum Başkanları - Zuhal Aykaç, Abdurrahim Derbent    
           
      Hasta ve çalışan güvenliği, süreç iyileştirmesi, inovasyon ve yalın yönetim   Nevzat Kahveci
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Küreselleşme ve hasta güvenliği kavramı   Ferruh Ayoğlu
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Hasta güvenliğinde karşılaşabileceğimiz yeni sorunlar   Ömür Erçelen
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Türkiye'de Helsinki hasta güvenliği bildirgesi ile ilgili farkındalık ve uygulamalar   Volkan Hancı
           
       ATAİB (Alman-Türk Anestezistleri İşbirliği) OTURUMU 2 - GERIATRIC ANAESHTESIA   D SALONU
      Oturum Başkanları - Jan-Peter Jantzen, Suna Gören    
           
      Preoperative assesment of the elderly: The new ESA Guideline    
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Perioperative management of the super elderly   Mark Coburn
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Postoperative delirium in the elderly   Ulf Günther
           
      ATAİB GENEL KURULU    
      Oturum Başkanı - Suna Gören    
           
      PURSCHKE ÖDÜL TÖRENİ    
      Werner Kuckelt    
           
       SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 6   E SALONU
      Oturum Başkanları - Hüseyin Yıldız, Mustafa Süren    
           
  10.00-10.30    KAHVE ARASI  
           
  10.30-12.00    PANEL 13 - NÖRONDAN NÖROANESTEZİYE   A SALONU
      Oturum Başkanları - Halit Madenoğlu, Hatice Türe    
           
      Pediyatrik nörotoksisite gerçek mi?   Sibel Oba
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      "Rose Concept"i kullanalım mı?   Neval Boztuğ
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Kraniyal girişimlerde yeni monitörizasyon yöntemleri fark yaratır mı?   Gözde İnan
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Kraniyotomi sonrası yoğun bakım takibi gerekli mi?   Çetin Kaymak
           
       PANEL 14 - KANAYAN YARAMIZ - ETİK KURULLAR   B SALONU
      Oturum Başkanları - Aygen Türkmen, Karamehmet Yıldız    
           
      Etik kurul onayı nasıl alırım?   Oya Hergünsel
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Sağlık Bakanlığı sorunu nasıl çözer?   Nihan Durul Bozkurt
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Global bütçe ve klinik araştırmalar   Hanifi Özbek
           
       PANEL 15 - TRANSFÜZYONDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK   C SALONU
      Oturum Başkanları - Neslihan Alkış, Fevzi Toraman
       
      Etkin kan yönetimi   Büşra Yetkin Tezcan
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      İdeal monitörizasyon ve hedefe yönelik transfüzyon   Reyhan Polat
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Kanama yönetiminde farmakolojik yöntemler   Nurdan Bedirli
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Kanama yönetiminde non-farmakolojik yöntemler   Vedat Yıldırım
           
     
  DR ESAT AYDOĞDU OLGU SUNUMU YARIŞMASI
  D SALONU
           
       SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 7   E SALONU
      Oturum Başkanları - İclal Özdemir Kol, Buket Çağla Özbakış Akkurt    
           
  12.00-13.00    ÖĞLE YEMEĞİ  
           
  13.00-14.30    YUVARLAK MASA 1 - ARTIK UZMANIM AMA…   A SALONU
      Oturum Başkanı - Zafer Çukurova    
           
      Sahadan uzman   Abdullah Can
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Özel hastaneden uzman   Serpil Çiçek Sayın
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Sağlık Bakanlığından yetkili   Konuşmacı sonra ilan edilecektir
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      SGK yetkilisi   Neşe Kalaycıoğlu Akalın
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Özel Hastane sahibi   Reşat Bahat
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      TARD adına   Jülide Ergil
           
       PANEL 16 - MAKİNALARIN GÜCÜ ADINA!   B SALONU
      Oturum Başkanları - Ayşegül Özgök, Hasan Koçoğlu    
           
      Akciğer yetmezliği - ECMO ve yapay akciğer   Ümit Karadeniz
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Karaciğer yetmezliği - Karaciğer destek sistemleri   Ender Gedik
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Kalp yetmezliği - Yapay kalp, ventrikül destek sistemleri   Hija Yazıcıoğlu
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Nöronal ve serebral yetmezlik - Beyin stimülasyonu ve implantlar   Özlem Korkmaz Dilmen
           
       PANEL 17 - ANESTEZİDE EKONOMİ DÖNEMİ - AMELİYATHANELERDE MALİYETLER
 NASIL AZALTILIR ?
  C SALONU
      Oturum Başkanları - Aysun Yılmazlar, Ferdi Menda    
           
      Düşük, daha düşük, en düşük akım   Ali Fuat Erdem
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Hedef kontrollü infüzyon pompaları   Demet Coşkun
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Karar destek sistemleri ve yeni izlem yöntemleri   Güray Demir
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Ameliyathanelerin etkin kullanımı   Yavuz Demiraran
           
       SÖZ BİZDE OTURUMU - 5   D SALONU
      Oturum Başkanları - Güner Kaya, Onat Bermede    
           
       SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 8   E SALONU
      Oturum Başkanları - Şebnem Atıcı, İbrahim Kurt    
           
  14.30-15.00    KAHVE ARASI  
           
  15.00-16.00    KONFERANSLAR - 4   A SALONU
      Oturum Başkanı - Berrin Günaydın    
           
      State-of-the-art techniques to ensure optimal labor and cesarean delivery analgesia   Brendan Carvalho
           
       OTURUM 2 - ERAS PROTOKOLLERİ   B SALONU
      Oturum Başkanları - Neslihan Alkış, Çağatay Çifter    
           
      Felsefesi   Medhat Shalabi
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Sonuçları değiştirdi mi ?   Haldun Gündoğdu
           
       KONFERANSLAR - 5   C SALONU
      Oturum Başkanı - Fikret Kutlu    
           
      Kronik hastalıklarda yeni bir paradigma: Fonksiyonel tıp   Mustafa Atasoy
           
       SÖZ BİZDE OTURUMU - 6   D SALONU
      Oturum Başkanları - Jülide Ergil, Kutluk Pampal    
           
       SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 9   E SALONU
      Oturum Başkanları - Abdulkadir İskender, Ersin Köksal    
           
  16.00-17.30    PANEL 18 - REJYONAL ANESTEZİ - YAPMALI MI? YAPMAMALI MI?   A SALONU
      Oturum Başkanları - Pervin Sütaş Bozkurt, İsmet Topçu    
           
      Yenidoğan ve süt çocuğunda   Pınar Kendigelen
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Yaşlı ve çok yaşlılarda   Banu Kılıçarslan
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Obez ve morbid obezlerde   Yavuz Gürkan
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Ya cerrah istemezse?   İsmet Topçu
           
       YUVARLAK MASA 2 - KARACİĞER TRANSPLANTASYONU VE EKİP ÇALIŞMASI   B SALONU
      Oturum Başkanları - Necmiye Hadimioğlu, Mehmet Oral    
           
      Organ koordinatörü: Ulusal organ paylaşım sistemi ve aile ile görüşme konusu   Sağlık Bakanlığından Yetkili (Konuşmacı sonra ilan edilecektir)
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Yoğun bakım uzmanı: Potansiyel donör tespiti, donör bakımı ve post transplant bakım   Ferda Kahveci
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Anestezist: Preoperatif, intraoperatif, postoperatif roller   Sezgin Ulukaya
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Cerrah: Preoperatif, intraoperatif, postoperatif roller   Murat Dayangaç
           
       PANEL 19 - BATSIN BU DÜNYA !   C SALONU
      Oturum Başkanları - Feyhan Ökten, Meltem Uyar    
           
      Neden tükeniyorum? Araştırma görevlisi gözüyle   Ezgi Direnç Külünk
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Neden tükeniyorum? Uzman gözüyle   Gözde Çelik Yörükoğlu
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Bağımlılık ve özkıyım: Kimler risk altında?   Dilek Özcengiz
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      Neler yapılma(ma)lı?   Selçuk Aslan
           
       SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 10   E SALONU
      Oturum Başkanları - Mehmet Tuğrul, Selda Şen